ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © 25η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων

Σταυροειδής, εγγεγραμμένος ναός με τρούλο και τρεις ημικυκλικές αψίδες στο ιερό. Έχει δεχτεί κατά καιρούς επεμβάσεις και έχει σε μεγάλο βαθμό αλλοιωθεί. Σώζονται λείψανα ζωγραφικού διακόσμου