ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © 25η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων

Τρίκλιτη βασιλική με τοιχογραφίες του ζωγράφου Ανδρέα Αναγνώστου και επιγραφή του 1767. Καταστράφηκε στους σεισμούς το 1981.