ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © 25η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων

Μικρή, τρίκλιτη, καμαροσκέπαστη βασιλική με τοιχογραφίες του 1766. Εντοιχισμένα γλυπτά και μαρμαροθετημένα δάπεδα, τμήμα του οποίου έργο τεχνίτη του 1896 κατά τον Δ. Πάλλα. Γραπτή επιγραφή πάνω από τη θύρα του διακονικού. Καθολικό της μονής με το γύρω ερείπια. Ο ναός είναι χτισμένος πάνω στα ερείπια παλαιότερου. Ανακαινίστηκε το 1464, με τελευταία επισκευή το 1898. Τότε κατεδαφίστηκε ο αρχικός τρούλος και άλλαξε η μορφή της στέγης.