ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © 25η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων

Σταυροειδής εγγεγραμμένος ναος με τρούλο, διαστάσεων 8,40 x 8,85μ. Ο νάρθηκας ισοπλατής προς το ναό καλύπτεται στα πλάγια με εγκάρσιες καμάρες και στο κέντρο με καμάρα ισομήκη με αυτή του κυρίως ναού. Η δικλινής στέγη του Δ τμήματος του κυρίως ναού συνεχίζεται στο κεντρικό τμήμα του νάρθηκα, του οποίου τα πλάγια τμήματα έχουν μονοκλινείς στέγες. Ο τρούλος είναι οκταγωνικός με μαρμάρινους κιονίσκους στις ακμές. Τα παράθυρά του φραγμένα εκτός από δύο. Τα παράθυρα του ναού, μονόλοβα και δίλοβα, περιβάλλονται από απλό λίθινο πλαίσιο που περιορίζεται στο ημικυκλικό υπέρθυρο και συνοδεύεται από οδοντωτή ταινία που κάμπτεται οριζόντια και διακόπτεται. Το παράθυρο του ι. β είναι τρίλοβο με ισοϋψείς τους τρεις λοβούς. Οι κιονίσκοι μαρμάρινοι, τετράγωνης τομής, φέρουν γλυπτά κιονόκρανα. Η τοιχοποιία του ναού αμελής καλυμμένη με ασβεστοκονίαμα. Κεραμικά κοσμήματα ελάχιστα (κουφικά σχημ. 2 και σταυροί). Το δάπεδο καλυμμένο με πολύχρωμα μαρμαροθετήματα. Εντοιχισμένα γλυπτά και τέμπλο. Επιγραφή πάνω από τη θύρα εισόδου. Περιλαμβάνονται τοιχογραφίες του ιερομόναχου Θεοδούλου Κακαβά (1668).