ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © 25η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων

Σταυρεπίστεγος, μικρός ναός τύπου Α1, διαστάσεων 4,05 x 5,90μ. Οι μακροί τοίχοι του ναού συνεχίζονται ισοπαχείς και αδιάσπαστοι σε όλο το μήκος διότι η εγκάρσια καμάρα δεν προβάλλεται στην κάτοψη του ναού. Η κόγχη του ι. β είναι εξωτερικά ημιεξαγωνική. Η τοιχοποιία ακανόνιστη. Τα παράθυρα είναι μονόλοβα και περιβάλλονται με επιμελημένη οδοντωτή ταινία. Τοιχογραφίες (13ου αι.), αρχαιότροπες, είναι οξειδωμένες και όχι ευκρινείς. Μνημειώδης η παράσταση της Σταυρώσεως στο τύμπανο πάνω από την είσοδο.