ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © 25η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων

Μονόκλιτη, επιμήκης βασιλική με τρούλο στηριζόμενο σε δύο εγκάρσιες καμάρες. Ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τρόπος στήριξης του τρούλου. Κατασκευάστηκε εγκάρσια καμάρα μικρότερης διαμέτρου της κεντρικής και ψηλότερα χτισμένης. Περιλαμβάνει τοιχογραφίες του 1700.