ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © 25η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων

Πρόκειται για ένα αρχικά μικρό, μονόχωρο ναΰδριο (4,20 x 3,00μ.), που αργότερα επεκτάθηκε Δ με στενότερο θολωτό χώρο που φέρει κυκλικές αψίδες, τυφλές στις μακρές πλευρές. Τελευταία προστέθηκε δεύτερο επίμηκες θολωτό διαμέρισμα με ελκυστήρες. Τα δύο πρώτα στρώματα της Β πλευράς του ναού είναι κατάγραφα με θαυμάσιας τέχνης τοιχογραφίες διατεταγμένες κατά ζώνες (16ος αι.). Η Β πλευρά του ναού βρίσκεται κάτω από τους βράχους.