ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © 25η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων

Μονόχωρος τρουλαίος ναός ορθογώνιας κάτοψης. Ιδιότυπη παραλλαγή του σταυροειδούς εγγεγραμμένου. Τοιχογραφίες 13ου αι. στο Β και Ν τοίχο.