ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © 25η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων

Δικιόνιος, σταυροειδής ναός. Φέρει κεραμοπλαστικό διάκοσμο και περιλαμβάνει ενσωματωμένα και εντοιχισμένα γλυπτά.