ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © 25η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων

Σταυρεπίστεγος με προστώο. Περιλαμβάνει τοιχογραφίες 16ου αι. (1565, ζωγράφος Θεοδόσιος Κακαβάς).