ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © 25η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων

Σταυρεπίστεγος ναός με τρούλο, που στηρίζεται σε τρουλοκαμάρες. Τοιχογραφήθηκε το έτος 1694 από τον ιερέα Ιωάννη.