ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © 25η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων

Μονόχωρο ναΰδριο με εντοιχισμένα, μαρμάρινα αρχιτεκτονικά μέλη. Ο ναός ανακατασκευάστηκε στα τέλη του 19ου αι., χωρίς να ακολουθεί το αρχικό του σχέδιο. Διακρίνονται λείψανα μαρμαροθετήματος από το παλαιό δάπεδο του ναού.