ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © 25η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων

Σταυροειδής εγγεγραμμένος ναός, δικιόνιος χωρίς νάρθηκα- είναι ακριβής τετράγωνος (6,18 x 6,25μ.) με αψίδα στα Α. Οι τοίχοι χτισμένοι με μεγάλους πωρόλιθους κατά το ισοδομικό σύστημα. Ο τρούλος οκταγωνικός ΄΄αθηναϊκού τύπου΄΄ , με πώρινους κιονίσκους που απολήγουν σε υδροροές, πλίθινη ταινία γύρω από τα παράθυρα και επίστεψη από ημικυκλικά πώρινα γείσα επάνω από οδοντωτή ταινία. Τοιχογραφίες πολύ αποσπασματικές, βυζαντινών χρόνων