ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © 25η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
Άποψη ναϋδρίου
Αρχικά ήταν σταυρεπίστεγος. Τώρα μονόχωρος (κατέπεσε η εγκάρσια κεραία) Περιλαμβάνει τοιχογραφίες του Δημ. Κακαβά, (1607).