ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
Άποψη Πύργου Γλυφάδας
Ελάχιστα κατάλοιπα πύργου τετράγωνης κάτοψης, στην παραλία της Γλυφάδας. Ο πύργος χρησίμευε στη μετάδοση οπτικών σημάτων και την παρακολούθηση του θαλάσσιου περάσματος μεταξύ Ρόδου και Χάλκης.