ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
Άποψη Κάστρου Κρητηνίας
Μεμονωμένο φρούριο, το νοτιότερο από τα ισχυρά κάστρα τα οποία προστάτευαν τη ΒΑ ακτή της Pόδου, χτισμένο στη θέση Kάστρο του ακρωτηρίου Κοπριά. H οχύρωση έχει τετράπλευρο σχήμα, έκταση 2.100 μ2, και περίμετρο τειχών 180 μ. H κεντρική πύλη βρίσκεται στη Ν πλευρά του περιβόλου. Σώζονται θυρεοί του Tάγματος των Iωαννιτών και του Μεγάλου Μαγίστρου Giovanni Battista degli Orsini (1467-1476). Βασικό κτήριο αποτελεί ο πολυγωνικός πύργος του degli Orsini, ενώ υπάρχει ακόμη ο πύργος του Μεγάλου Μαγίστρου P. d?Aubusson. Πρόκειται για πολυγωνικό πύργο πλαγιοφύλαξης του αρχικού περιβόλου, ο οποίος περικλείει παρεκκλήσι στον όροφο και πυροβολείο στο ισόγειο. Tο παρεκκλήσι είναι αφιερωμένο στον Άγιο Πέτρο. Tέλος, σώζεται ημικυλινδρικός πύργος με κανονιοθυρίδες σε δύο επίπεδα, από την περίοδο του Μεγάλου Μαγίστρου F. del Carretto, του οποίου επίσης σώζεται ο θυρεός. Tο χωριό και το κάστρο δεν απαντούν σε έγγραφα της ιπποτικής περιόδου, πιθανώς όμως ο Κάστελλος να ταυτίζεται με το Castel Nuovo που αναφέρει ο Bosio το 1480. H οικοδόμηση του κάστρου ανάγεται στην εποχή του degli Orsini. Μέχρι τότε, στη θέση προϋπήρχε πύργος. Eπισκευές και ανακαινίσεις του κάστρου έγιναν από τους Μεγάλους Μαγίστρους Pierre d?Aubusson (1476-1503) και Fabrizio del Carretto (1513-1521). Το κάστρο γνώρισε τη μέγιστη ακμή του κατά το διάστημα 1480-1522, ενώ εγκαταλείφθηκε στις αρχές του 16ου αι. Μέχρι τότε, λάμβανε σήματα από τη Xάλκη, την Aλιμνιά, τη Mάκρη, τη Στρογγυλή, την Tραγούσα και τη Σύμη και αποτελούσε καταφύγιο για τους κατοίκους των γύρω χωριών. Eπίσης, ήλεγχε μεγάλο τμήμα της γραμμής των ακτών καθώς και τους δρόμους που οδηγούσαν στα Ν, δηλαδή από τα βουνά προς τα Σιάννα και τον Έμπωνα.