ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
Άποψη Κάστρου Λάρδου
Κάστρο χτισμένο σε μικρό λόφο ύψους 42 μ., έξω από τον οικισμό της Λάρδου, μακριά από τη θάλασσα. Ένας γειτονικός ψηλός λόφος επισκιάζει το κάστρο, γεγονός που δημιουργούσε ίσως προβλήματα στην άμυνα. Το κάστρο έχει έκταση 1.030 μ2 και επίμηκες σχήμα με μία βασική πύλη και δύο τετράγωνους πύργους. O Α πύργος είναι κατά το μεγαλύτερο τμήμα του κατεστραμμένος, ενώ στο εσωτερικό του κάστρου σώζονται ελάχιστα κατάλοιπα οικοδομημάτων. Πιθανότατα το κάστρο να είχε απλώς ρόλο παρατηρητήριου των Ν δρόμων προς το Γεννάδι. Η Λάρδος υπαγόταν στην καστελανία της Λίνδου. Έτσι, σύμφωνα με διατάγματα κατά το 1474 και 1479, οι κάτοικοι της Λάρδου θα κατέφευγαν στο κάστρο της Λίνδου σε περίπτωση κινδύνου. Oι κάτοικοι του οικισμού (casale) της Λάρδου δεν είχαν υποχρεώσεις απέναντι στο Τάγμα έξω από την περιοχή του οικισμού. Ήταν υποχρεωμένοι να προσφέρουν απλώς εργασία για την κατασκευή δρόμων, γεφυρών και οχυρώσεων. Πολλές προσωπικότητες συνέδεσαν το όνομά τους με το χωριό της Λάρδου. Ωστόσο, στις εκχωρήσεις που έγιναν προς αυτούς δεν συμπεριελήφθη το κάστρο της Λάρδου.