ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
Άποψη Κάστρου Σιάννων
Κάστρο χτισμένο στην κορυφή λόφου ύψους 544 μ., στη θέση Κάστρο, πάνω από τα Σιάννα, σε μεγάλη απόσταση από τη θάλασσα. Το σχήμα της οχύρωσης ήταν μη κανονικό και εκτεινόταν σε 2.100 μ2, με περίμετρο τειχών 175 μ. Στο άνω τμήμα του υπάρχουν κατάλοιπα πύργου ή οχυρωμένης οικίας, ενώ το Β τμήμα των τειχών είναι το καλύτερα διατηρημένο, με περίδρομο, επάλξεις και πολεμοθυρίδες. Στο μέσον του Β τείχους πρέπει να βρισκόταν η είσοδος. Στη ΒΑ γωνία υπάρχουν κατάλοιπα πύργου ορθογώνιου σχήματος και στη ΒΔ γωνία κατάλοιπα πύργου κυκλικού σχήματος, από τον οποίο σώζεται μόνο η βάση. Σώζονται επίσης κατάλοιπα της Ν και της Α πλευράς του τείχους. Τέλος, εντός των τειχών υπάρχει παρεκκλήσι του Αγίου Ιωάννη. Οι Ιππότες χρησιμοποιούσαν τα Σιάννα ως διοικητική έδρα, ασκώντας έλεγχο στην περιοχή από την Kρητηνία έως την Aπολλακιά και αποτελώντας συνδετικό κρίκο για την επικοινωνία μεταξύ Ν Ρόδου και ενδοχώρας προς Mονόλιθο, Aπολλακιά, Λάερμα και Ίστριο. Η πρώτη μνεία των πηγών για το συγκεκριμένο κάστρο ανάγεται στο 1473 και συνδέεται με την πιθανή εγκατάλειψή του.