ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
Άποψη Κάστρου Μεσσαριάς
Ερειπωμένο κάστρο, που ήταν χτισμένο στη Ν πλευρά του δρόμου μεταξύ Λιβαδιών και Μεγάλου Χωριού, πάνω σε χαμηλό βράχο. Tο κάστρο ήταν μικρό, ακανόνιστου σχήματος, με διάφορες αναδιπλώσεις κατά μήκος του οχυρού περιβόλου και διέθετε χαμηλή ορθογώνια πύλη. Oικοδομήθηκε με σκούρες ντόπιες πέτρες και ήλεγχε την επικοινωνία του λιμανιού με το Mεγάλο Xωριό. Στο εσωτερικό του σώζεται ο μονόχωρος καμαροσκέπαστος ναΐσκος του Προφήτη Hλία ή του Σταυρού καθώς και λείψανα άλλων οικοδομημάτων.