ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
Άποψη Κάστρου Πυλίου
Κάστρο χτισμένο σττο κέντρο του νησιού, 9 χλμ. από τη θάλασσα, σε λόφο ύψους 360 μ., ανάμεσα στο Λαγούδι (συνοικία του οικισμού Aσφενδιού) και στο Πυλί. Πιθανολογείται ότι στο λόφο υπήρχε προϊστορική μυκηναϊκή τείχιση, ενώ μέχρι τώρα έχει καταγραφεί τμήμα τείχους στη ΒΔ πλαγιά και δείγματα κυκλώπειας τοιχοδομίας στη ΒΑ πλαγιά. Διακρίνονται επίσης άλλες δύο οικοδομικές φάσεις: βυζαντινή και ιπποτική. Στο κάστρο σώζονται τρεις περίβολοι: O I (άνω περίβολος) καλύπτει την κορυφή του λόφου, ενώ ο II (κάτω περίβολος) περιλαμβάνει μεγαλύτερη έκταση στα Α, Δ και Ν του περιβόλου I. Στην περιοχή στα Β του περιβόλου I σώζονται τείχη που δεν εξέχουν όμως σε μεγάλο βαθμό από το έδαφος. Εξάλλου, ίχνη τειχών οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η περιοχή ήταν τειχισμένη (περίβολος III). Σε τρία σημεία του κάστρου διακρίνονται διαμορφωμένες είσοδοι, ενώ στον περίβολο I διακρίνονται τέσσερις πύργοι και στον περίβολο II τρεις. Tο τμήμα του κάστρου που ξεχωρίζει από το υπόλοιπο κτίσμα είναι η ορθογώνια πύλη του, την οποία περιέβαλλαν τέσσερις ημικυκλικές αψίδες. Eντός της οχύρωσης, στη ΒΔ γωνία του περιβόλου I, σώζεται ορθογώνιο κτήριο διαστάσεων 5,00x6,00 περίπου μ. Πρόκειται για το μοναδικό κτήριο του κάστρου που σώζεται ολόκληρο, με μεγάλες μετασκευές και χωρίς ενδείξεις χρονολόγησης. Tο εσωτερικό του καλύπτεται από χαμηλή, επίπεδη στέγη, ενώ μοναδικό του άνοιγμα αποτελεί μία είσοδος προς την πλευρά του περιβόλου I. Στο μέσον του περιβόλου I υπάρχει υπόγεια στέρνα μεγάλων διαστάσεων, ενώ στη ΝΑ πλευρά υπάρχει ένα ακόμη κτήριο χτισμένο μετά το 1522. Ως ιδρυτής του κάστρου αναφέρεται τον 11ο αι. ο όσιος Xριστόδουλος, ο οποίος ίδρυσε και τη μονή του Θεολόγου στην Πάτμο.