ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
Άποψη Κάστρου Ξηροκάμπου
Κάστρο χτισμένο σε ύψος 58 μ. πάνω από τον κάμπο του Ξηροκάμπου. Ονομάζεται και Παλαιόκαστρο και, σε έγγραφο του 1089, ταυτίζεται με το κάστρο των Λεπιδών. Όταν ο αυτοκράτορας Αλέξιος Α΄ Κομνηνός παραχώρησε στον όσιο Χριστόδουλο, ιδρυτή της μονής του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου Πάτμου, το κάστρο του Παντελίου, διέθεσε το κάστρο των Λεπιδών στους κατοίκους της Λέρου, οι οποίοι το χρησιμοποιούσαν ως καταφύγιο σε περίπτωση εχθρικής επιδρομής. Τα μέρη της οχύρωσής του που διακρίνονται μέχρι σήμερα ανάγονται τουλάχιστον στα ελληνιστικά χρόνια, χωρίς να αποκλείεται και η χρήση του στη μεσοβυζαντινή και την ιπποτική περίοδο. Το τείχος σώζεται μέχρι το ύψος των 2,50 περίπου μ., ενώ εντός της οχύρωσης σώζεται ακόμη μεταβυζαντινή εκκλησία αφιερωμένη στην Παναγία.