ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
Άποψη Aγίου Νικολάου
Πύργος χτισμένος σε νησίδα κοντά στη θέση Στεγνά Αρχαγγέλου. Πρόκειται για κτίσμα με τετράγωνη κάτοψη, στο εσωτερικό του οποίου ενσωματώνεται σταυρόσχημος ναΐσκος. Χρησιμοποιούταν μάλλον για προστασία και επίσης για μετάδοση οπτικών σημάτων, καθώς είχε επαφή με άλλα οχυρά κατά μήκος της ακτογραμμής. Έγγραφα σχετικά με το κτίσμα διασώζονται στα αρχεία των Ιωαννιτών Ιπποτών στη Μάλτα από τα μέσα του 15ου αι. Σύμφωνα με τον Bosio, το 1521 ο πύργος είχε καταστραφεί, ενώ είχε ξεκινήσει απόπειρα ανοικοδόμησής του και ενίσχυσης της άμυνάς του με ένα κανόνι. Η χρήση του χώρου συνεχίστηκε κατά μέρος τουλάχιστον της Τουρκοκρατίας, όπως τεκμηριώνεται από κεραμικά ευρήματα.