ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
Άποψη Κάστρου Παρλέττια
Το Κάστρο Παρλέττια κείται πάνω σε βραχώδη λόφο στο μέσον περίπου της Α πλευράς της ηφαιστειακής καλντέρας, και είναι τόσο πολύ καταστραμμένο, ώστε με δυσκολία μπορεί κανείς να διακρίνει μέρη του. Τα τείχη έχουν διαλυθεί και οι πέτρες έχουν κυλήσει στην πλαγιά του βράχου. Αρκετές από αυτές έχουν χρησιμοποιηθεί στην κατασκευή ξερολιθιών. Σώζεται μία λιθόκτιστη στέρνα με επίχρισμα εσωτερικώς, και λείψανα μικρής εκκλησίας με κίονα από κόκκινη πέτρα. Το κάστρο έλεγχε όλη την κοιλάδα του ηφαιστείου και διατηρούσε οπτική επαφή με όλα τα υπόλοιπα κάστρα εκτός του Μανδρακίου.