ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
Άποψη ναού Αγίου Γεωργίου
Εκκλησία στην Αλιμνιά, που έχει χτιστεί πάνω στα ερείπια παλαιότερης βασιλικής. Η εκκλησία έχει πανηγύρι στις 23 Απριλίου.