ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
Άποψη ναού Αγίου Ισίδωρου
Η περιγραφή δεν είναι διαθέσιμη