ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
Άποψη πυργακίου ιπποτικής τεχνοτροπίας
Το πυργάκι των αδελφών Μαντραφούρη, κοντά στο Δημοτικό Σχολείο στο Λακκί.