ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
Άποψη ναού Σωτήρα του Χριστού
Εκκλησία στην ομώνυμη συνοικία, στη Ν πλευρά της Αγίας Μαρίνας.