ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
Άποψη Σαντραπείας Αστικής Σχολής
Το κτήριο της Σαντραπείας Αστικής Σχολής στην περιοχή Χωράφια, δίπλα στην εκκλησία των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης και είναι δωρεά του Λουκά Σαντραπέ, εμπόρου από την Αίγυπτο. Χτίστηκε το 1903 και λειτούργησε ως οκτατάξιο αρρεναγωγείο με περισσότερους από 300 μαθητές, μέχρι τον Β Παγκόσμιο Πόλεμο. Μετά τον πόλεμο επαναλειτούργησε ως αλληλοδιδακτικό σχολείο.