ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
Άποψη του ναού Παναγίας Θερμανής
Εκκλησία χτισμένη στα Α των Πάλων, πίσω από τα λουτρά «Παντελίδη», μέσα στα ερείπια παλαιού λουτροθεραπευτηρίου, πιθανότατα ρωμαϊκής εποχής. Πάνω από την πόρτα της εισόδου της αναγράφεται ως έτος ανοικοδόμησης το 1871, ενώ μέσα στο ναό υπάρχει τοιχογραφία της Παναγίας της Πλατυτέρας. Ο ναός είναι σφηνωμένος σε βράχο και έχει διαστάσεις περίπου 4,00x2,00 μ. Το όνομά του οφείλεται στην πηγή θερμού νερού που αναβλύζει στο πίσω μέρος του.