ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
Τοιχογραφία από το ναό της Παναγιάς Καθολικής
Βασιλική χτισμένη δίπλα στον οικισμό Αφάντου, προς την παραλία, στη θέση όπου προϋπήρχε παλαιοχριστιανική βασιλική. Πιθανώς ιδρύθηκε τον 5ο αι. Στο εσωτερικό της διακρίνονται ιωνικά κιονόκρανα, ενώ το ιερό της είναι της περιόδου μεταξύ 10ου και 11ου αι. Οι τοιχογραφίες της, που δεν είναι σε καλή κατάσταση, έχουν φιλοτεχνηθεί μεταξύ 13ου και 14ου αι., σε δύο διαφορετικά στρώματα.