ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
Άποψη του ναού του Αγίου Γεωργίου
Εκκλησία χτισμένη τον 19ο αι. στην Κρητηνία. Διαθέτει ξυλόγλυπτο τέμπλο.