ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
Άποψη του ναού του Αγίου Παύλου του San Marco
Παλαιά εκκλησία, η οποία χρησιμοποιήθηκε αργότερα ως αποθηκευτικός χώρος, ενώ σήμερα είναι εγκαταλειμμένη. Βρίσκεται στα Α της Κατταβιάς.