ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
Άποψη ιταλικών στρατιωτικών κτηρίων
Παλαιά στρατιωτικά κτήρια των Ιταλών, στην περιοχή Γκίνας, πάνω από το ομώνυμο ακρωτήριο.