ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
Άποψη παλαιοχριστιανικής βασιλικής Σαλάκου
Παλαιοχριστιανική βασιλική στα Δ της Σαλάκου, στο δρόμο προς Καλαβάρδα.