ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
Άποψη ερειπίων του ανακτόρου του Κυμισαλέως
Περιοχή στα ΒΔ των Σιάννων, όπου έχουν βρεθεί τα ερείπια του ανακτόρου του Κυμισαλέως.