ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
Άποψη ιπποτικής γέφυρας
Ιπποτική γέφυρα στα ΝΔ της Κοσκινού, στα αριστερά του δρόμου Ρόδου - Λίνδου, στη θέση Τσαΐρι.