ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
Άποψη ναού της Κοίμησης της Θεοτόκου
Ενοριακός ναός του χωριού Ασκληπειό σε κάτοψη ελεύθερου σταυρού με μεταγενέστερες προσθήκες που φέρουν σταυροθολιακή κάλυψη. Είναι κατάγραφος, με τοιχογραφίες σε δύο στρώματα, που χρονολογούνται στο α? τέταρτο του 16ου αι. και το 1677 (αφιερωματική επιγραφή που αναφέρει ζωγράφο από τη Χίο). Ιδιαίτερα σημαντική, από καλλιτεχνική και δογματική άποψη, είναι η απεικόνιση του βιβλίου της Αποκάλυψης στη νότια κεραία του ναού.