ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ο ΧΩΡΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
Άποψη βυζαντινού μοναστηριού
Βυζαντινό μοναστήρι στην περιοχή της ακρόπολης Φιλερήμου.