ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
Άποψη αρχαίου θεάτρου Λίνδου
Αρχαίο αμφιθέατρο, σκαλισμένο πάνω στο βράχο, στη Δ πλευρά της ακρόπολης Λίνδου. Σώζονται τμήματα του κοίλου και της ορχήστρας.