ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
Άποψη ναού του Σταυρού του Πολέμου
Εκκλησία στο όρος Μάνος, στα Β της μονής του Μεγάλου Σωτήρη.