ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
Εσωτερικό ναού Αγίου Ελευθερίου
Εκκλησία στο Χωριό, προς το Πέδι.