ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
Άποψη πατητηρίων Σύμης
Πέτρινα πατητήρια που διατηρούνται μέσα στο δάσος των κυπαρισσιών, κοντά στο μοναστήρι του Μεγάλου Σωτήρη. Αποτελούνται από μία επίπεδη πέτρα, πάνω στην οποία έχει σκαλιστεί ένας κύκλος και ένα αυλάκι που ενώνει τον κύκλο αυτό με την άκρη της πέτρας. Σε κάποιο σημείο η πέτρα έχει μία κλίση, έτσι ώστε να επιτρέπει στο μούστο να τρέχει προς τα έξω. Τα πατητήρια είναι περισσότερα από 40 και ποικίλουν σε μέγεθος. Οι πρώτες γραπτές μαρτυρίες για τα πατητήρια της Σύμης είναι από το 1420, αν και εικάζεται ότι είναι πολύ παλαιότερα.