ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
Άποψη εξωκκλησίου των Ενδόξων Ασωμάτων
Ξωκλήσι στην κεντρική Τήλο, κοντά στον παλαιό οικισμό του Μικρού Χωριού.