ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
Άποψη κάστρου Αγριοσυκιάς
Κάστρο του 15ου αιώνα, στα Ν του οικισμού Λιβάδια, όπου υπάρχουν και ερείπια εκκλησίας.