ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © 7η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
Άποψη τρούλου Ι. Ναού Μεταμόρφωσης Δολίχης
Πρόκειται για ναό με ιδιόμορφη αρχιτεκτονική. Είναι τύπου σταυροειδούς εγγεγραμμένου με τρούλο. Έχει διαστάσεις 8Χ3 μέτρα, νάρθηκα και εξωνάρθηκα, καμαροσκεπή εσωτερικά και δίρριχτη στέγη εξωτερικά. Δίριχτη εξωτερικά είναι και η στέγη του κυρίως ναού. Ανατολικά απολήγει σε ημιεξαγωνική κόγχη. Η τοιχοποιία είναι αργολιθοδομή, με αραιή χρήση πλίνθων και τυφλά αψιδώματα. Διαθέτει τοιχογραφίες πολύ καλής τέχνης, ακριβώς χρονολογημένες στα 1512 καθώς και ξυλόγλυπτο τέμπλο.
Συντάκτης
Γ.Χ. Παπαναστασούλη, αρχαιολόγος