ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © 19η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
Άποψη Ι. Ν. Αγ. Παρασκευής
Στο Νεραϊδοχώρι και πάνω στο δρόμο που οδηγεί από την Πύλη στη θέση «Τρία Ποτάμια» (περιοχή Ασπροποτάμου), υφίσταται ο ναός της Αγ. Παρασκευής γνωστός και ως «Μονή Τσούκας». Ακολουθεί τον αθωνίτικο τύπο και σε λιθανάγλυφη επιγραφή πάνω στην δυτική είσοδο, αναγράφεται ως έτος ανέγερσης το 1792, ενώ η τοπική παράδοση αναφέρει ότι στο δυτικό τμήμα της οροφής του ναού λειτουργούσε στα δύσκολα χρόνια, κρυφό σχολειό.