ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © 19η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
Άποψη Ι. Μ. Αγ. Τριάδας Μορφοβουνίου
Η Ι. Μ. Αγίας Τριάδος κτίστηκε το 1858 στη θέση παλαιότερης μονής, η οποία ενώ το 1943 κάηκε από τους Ιταλούς. Διασώθηκε μόνο το καθολικό, ναός αθωνίτικου τύπου, που στο λιθανάγλυφο υπέρθυρο της εισόδου του έχει χαραχθεί το έτος 1858 και το μεγαλύτερο μέρος του λιθόκτιστου περιβόλου, που με επιγραφή χρονολογείται στα 1872.