ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © 19η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
Άποψη Ι. Μ. Αγ. Τριάδας Φυλακτής
Η μονή είναι κτισμένη στα ΒΑ του χωριού, στην άκρη ενός φαραγγιού, σήμερα σώζεται μόνον το καθολικό της, ναός τρίκογχος με νάρθηκα στη δυτική πλευρά και εξωτερική στοά. Στο ναό, που ήταν άλλοτε κατάγραφος, σώζονται σήμερα τμήματα μόνον στο Ιερό Βήμα τα οποία χρονολογούνται στον 17ο αι. ενώ το αξιόλογο τέμπλο, χρονολογείται με επιγραφή στα 1852.