ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © 19η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
Άποψη Ι. Μ. Αγ. Τριάδας Οξυάς
Το καθολικό της μονής είναι ναός τρίκογχος, σταυρεπίστεγος και κτίσθηκε το 1662, με μεταγενέστερο νάρθηκα στη δυτική πλευρά. Οι τοιχογραφίες είναι του 1682, το τέμπλο χρονολογείται τον 17ο αι. και κοσμείται με Δεσποτικές εικόνες του 18ου αι.