ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © 19η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
Άποψη Ι. Ν. Αγ. Αθανασίου
Τρίκογχος ναός με τρούλλο που χρονολογείται τον 18ο αι. με τοιχογραφίες του 1737 (ο κυρίως ναός) και του 1770 (ο νάρθηκας), ενώ οι εικόνες του ξυλόγλυπτου τέμπλου χρονολογούνται στα 1720.